header

Privacyverklaring

Wij, Van Poucke Administratie en Fiscaliteit, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60307455, gevestigd te 4511 PA Breskens, aan de Deltahoek 116, respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet ons stelt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Van Poucke Administratie en Fiscaliteit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Poucke Administratie en Fiscaliteit. Van Poucke Administratie en Fiscaliteit kan volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw geboortedatum;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw IBAN nummer;
  • Uw BSN nummer;
  • Uw BTW nummer;
  • Uw Loonbelastingnummer.

Waarom Van Poucke Administratie en Fiscaliteit deze gegevens nodig heeft

Van Poucke Administratie en Fiscaliteit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kan Van Poucke Administratie en Fiscaliteit uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Van Poucke Administratie en Fiscaliteit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze wettelijk bewaartermijn is zeven jaar.

Gegevens delen met anderen

Van Poucke Administratie en Fiscaliteit verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanpouckefiscaal.nl. Van Poucke Administratie en Fiscaliteit zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Van Poucke Administratie en Fiscaliteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn om misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Poucke Administratie en Fiscaliteit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Poucke Administratie en Fiscaliteit op via info@vanpouckefiscaal.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.